Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 13.05 - 13.50
7. 14.00 - 14.45
8. 14.55 - 15.40

Olweus (OPKUS)

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mūsų mokykloje vykdoma Olweus patyčių prevencinė programa. Tai yra viena iš geriausiai žinomų patyčių prevencijos programų. Programa paremta daugiau nei trisdešimt penkerius metus trunkančiais tyrimais ir yra įgyvendinama ne tik Norvegijoje, bet ir visame pasaulyje — Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Meksikoje, Islandijoje, Vokietijoje, Švedijoje ir Kroatijoje. Programos plėtotojas profesorius Dan Olweus iš Norvegijos.

Olweus patyčių prevencijos programos paskirtis:

 • Ši programa yra įgyvendinama mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas.
 • Programos esmė — išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.
 • Į programos vykdymą taip pat įtraukiami mokiniai ir jų tėvai.
 • Programos tikslas — tobulinti švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai, šalies bendrojo lavinimo mokyklose diegiant aktyvias patyčių ir smurto prevencijos priemones.

Programos įgyvendinimo trukmė – 18 mėn.


2015 m. rugpjūčio 28 d. progimnazijoje lankėsi programos instruktorė Elona Berniūnienė, kuri supažindino mokytojus su Olweus patyčių prevencijos programos tikslais ir jos vykdymu Lietuvoje.

 

 

 


Direktorės įsakymu progimnazijoje  paskirtas projekto koordinatorius, sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas bei Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG).

Mokyklos bendruomenės nariai, mokytojai ir kiti darbuotojai, kas antrą savaitę susitiks ir 90 min. mokysis, analizuos patyčių problemas, teiks konstruktyvius pasiūlymus patyčių sprendimo klausimais. Kartą per savaitę mokykloje bus vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias.

Olweus programos koordinatorė progimnazijoje - Nijolė Kapačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Olweus programos Koordinacinis komitetas
 1. Rita Gasparevičienė  – progimnazijos direktorė.
 2. Nijolė Kapačinskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, programos koordinatorė.
 3. Irena Kaniušienė - MSG vadovė.
 4. Rita Jusienė - MSG vadovė.
 5. Ina Stvolienė – mokytoja.
 6. Margarita Petkūnienė – mokytoja.
 7. Jūratė Karklelienė -  tėvų atstovė.
 8. Loreta Chaleckienė – tėvų atstovė (pradinių klasių).
 9. Rugilė Chaleckytė –  mokinė (pradinių klasių).
 10. Džiugas Jakubovskis – mokinys.
 11. Elena Vaitekėnienė –  sveikatos priežiūros specialistė.
 12. Tatjana Voitechovič – psichologė.
 13. Rita Nemeikienė – socialinė pedagogė.
 14. Vida Vaitekėnienė – progimnazijos rūbininkė.
 15.  Irena Ulčickienė -  Švenčionėlių seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis.
Olweus programos MSG ir  jų vadovai

1 grupė

Vadovai - Nijolė Kapačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Laimutė Žemaitienė, mokytoja.

 1.  Edita Čebručenkienė, spec. pedagogė.
 2.  Stefanija Martinkėnienė , budėtoja.
 3.  Angelė Maliavkienė, mokytoja.
 4. Diana Zubkovienė, mokytoja.
 5. Ina Stvolienė, mokytoja.
 6. Rasa Nalivaikienė (m), mokytoja.
 7. Jelena Vaiškūnienė, mokytoja.
 8. Mindaugas Švereika, mokytojas.
 9. Irma Lavreckienė, raštinės vedėja.
 10. Vida Vaitekėnienė, rūbininkė.
 11. Gita Uzialienė, mokytoja.

2 grupė

Vadovai - Rasa Nalivaikienė (pr.) mokytoja, Irena Kaniušienė, mokytoja

 1. Rita Činčikienė, mokytoja.
 2. Tatjana Voitechovič, psichologė.
 3. Margarita Petkūnienė, mokytoja.
 4. Marytė Romanovskienė, mokytoja.
 5. Inga Šimkavičiūtė -  Kukulskienė, mokytoja.
 6. Irena Ulevičienė, mokytoja.
 7. Janina Mikėnienė, mokytoja.
 8. Stanislava Černiauskienė, mokytoja.
 9. Agnė Šalnienė, mokytoja.
 10. Janė Petkūnienė, neformaliojo švietimo pedagogė.

3 grupė

Vadovai - Rita Jusienė mokytoja, Nijolė Vainorienė mokytoja

 1.  Lucija Zlotkovskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja.
 2. Žydrė Šiekštelienė, logopedė.
 3. Lina Gabrytė, mokytojo padėjėja.
 4. Jūratė Čepulienė, mokytoja.
 5.  Jolanta Juknienė, mokytoja.
 6.  Ramunė Bankauskienė, mokytoja.
 7. Vita Volskienė, mokytoja.
 8. Kazimir Rudoj, mokytojas.
 9. Jekaterina Matulevičienė, mokytoja.
 10. Vladislavas Lavrinovičius, vairuotojas.

4 grupė

Vadovai -  Vida Gaveikienė, mokytoja,  Giedra Umbražiūnienė mokytoja

 1. Rita Gasparevičienė, direktorė.
 2. Rimutė Koreckienė, mokytojo padėjėja.
 3. Jolanta Jurkšaitė, skaityklos vedėja.
 4. Laima Misiūnienė, mokytoja.
 5.  Sigita Pavliukevičienė, mokytoja.
 6.  Vilhelmina Urbonienė, mokytoja.
 7. Jolanta Klipčiuvienė, mokytoja.
 8. Nijolė Gudelienė, mokytoja.
 9. Michail Stachovskij, inžinierius kompiuterininkas.
 10. Danutė Maslianikienė, bibliotekos vedėja.

 5 grupė

Vadovai - Darius Kavšinas, mokytojas, Daiva Taluntienė, mokytoja

 1. Antanas Martinkėnas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 2. Rita Nemeikienė, soc. pedagogė.
 3. Danutė Drėgvienė, mokytoja.
 4. Romalda Kubilienė, mokytoja.
 5. Teresė Rudaja, mokytoja.
 6.  Andejus Podvoiskis, mokytojas.
 7. Francišekas Segenis, darbininkas, santechnikas.
 8. Andžela Zenkevičienė, mokytoja.
 9. Teresa Sansevičienė, mokytoja.
Taip pat organizuojamas mokytojų budėjimas, sudarytas budėjimo grafikas (rugsėjo mėn., spalio  mėn., lapkričio mėn., gruodžio mėn., sausio mėn.)
Direktorės įsakymu patvirtintas MSG susirinkimų grafikas

OLWEUS PROGRAMOS MSG SUSIRINKIMŲ GRAFIKAS

(MĖNESIO II IR IV SAVAITĖ)

Grupė

Diena

Laikas

Kabineto Nr.

1

ketvirtadienis

15.00-16.30

208

2

ketvirtadienis

15.00-16.30

303

3

ketvirtadienis

15.00-16.30

111

4

pirmadienis

15.00-16.30

306

5

pirmadienis

14.00-15.30

308


Spalio 26 d. progimnazijoje vyko Olweus programos mokyma Koordinaciniam komitetui ir MSG vadovams. Spalio 27 d. - tik MSG vadovams. Mokymus vedė programos instruktorė Elona Berniūnienė.

 

 

Nuo gruodžio 1 d. progimnazijoje vyksta MSG mokymai.

 

Nuo sausio mėnesio kiekvieną savaitę vyksta Olweus klasių valandėlės.

0001


 Direktorės įsakymu patvirtintas

MSG susirinkimų grafikas  2016-2017 m. m

Grupė

Diena

Laikas

Kabineto Nr.

1

ketvirtadienis

15.00-16.30

208

2

ketvirtadienis

14.00-15.30

303

3

ketvirtadienis

15.00-16.30

111

4

antradienis

15.00-16.30

306

5

pirmadienis

14.00-15.30

308

Klasės valandėlių grafikas  2016-2017 m. m

pug

Olweus nuobaudų kopėtėlės


2017-2018 m. m.

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) 

RUGPJŪTIS

*Direktoriaus įsakymu patvirtintas OLWEUS (OPKUS) koordinacinis komitetas (2017-08-31 NR. O-170)

 1. Rita Gasparevičienė  – progimnazijos direktorė
 2. Nijolė Kapačinskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, programos koordinatorė, I MSG vadovė
 3. Irena Kaniušienė – II MSG vadovė
 4. Rita Jusienė – III MSG vadovė
 5. Ina Stvolienė – mokytoja
 6. Margarita Petkūnienė – mokytoja
 7. Inga Bražėnienė – tėvų atstovė
 8. Martynas Bražėnas - mokinys
 9. Loreta Chaleckienė – tėvų atstovė
 10. Rugilė Chaleckytė –  mokinė
 11. Jūratė Karklelienė – tėvų atstovė
 12. Elena Vaitekėnienė –  sveikatos priežiūros specialistė
 13. Rita Nemeikienė – socialinė pedagogė
 14. Vida Vaitekėnienė – progimnazijos rūbininkė
 15.  Irena Ulčickienė -  Švenčionėlių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis

*Direktoriaus įsakymu patvirtintas OLWEUS (OPKUS) programos kokybės užtikrinimo planas (2017-08-31 NR. O-169)

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO) PLANAS (2017 rugsėjis – gruodis)

RUGĖJIS

*Patvirtintos MSG ir  jų vadovai (2017-09-12 NR. O-202)

 1 grupė

Vadovai - Nijolė Kapačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Laimutė Žemaitienė, mokytoja

 1.  Edita Čebručenkienė, spec. pedagogė
 2.  Stefanija Martinkėnienė , budėtoja
 3.  Angelė Maliavkienė, mokytoja
 4. Diana Zubkovienė, mokytoja
 5. Rasa Nalivaikienė (m), mokytoja
 6. Jelena Vaiškūnienė, mokytoja
 7. Mindaugas Švereika, mokytojas
 8. Irma Lavreckienė, raštinės vedėja
 9. Vida Vaitekėnienė, rūbininkė
 10. Gita Uzialienė, mokytoja
 11. Aldona Virvičienė, valytoja
 12. Vaidutė Karneckienė, valytoja

2 grupė

Vadovai - Rasa Nalivaikienė (pr.) mokytoja, Irena Kaniušienė, mokytoja

 1. Rita Činčikienė, mokytoja
 2. Margarita Petkūnienė, mokytoja
 3. Marytė Romanovskienė, mokytoja
 4. Inga Šimkavičiūtė -  Kukulskienė, mokytoja
 5. Irena Ulevičienė, mokytoja
 6. Janina Mikėnienė, mokytoja
 7. Stanislava Černiauskienė, mokytoja
 8. Agnė Šalnienė, mokytoja
 9. Janė Petkūnienė, neformaliojo švietimo pedagogė
 10. Jelena Kirilova, virėja
 11. Irena Milaknienė, virtuvės pagalbinė darbininkė
 12. Diana Ruolytė, valytoja
 13. Virginija Guogienė, psichologė

3 grupė

Vadovai - Rita Jusienė mokytoja, Nijolė Vainorienė mokytoja

 1.  Lucija Zlotkovskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja.
 2. Žydrė Šiekštelienė, logopedė
 3. Lina Gabrytė, mokytojo padėjėja
 4. Jūratė Čepulienė, mokytoja
 5. Jolanta Juknienė, mokytoja
 6. Ramunė Bankauskienė, mokytoja
 7. Vita Volskienė, mokytoja
 8. Jekaterina Matulevičienė, mokytoja
 9. Romalda Kubilienė, mokytoja
 10. Aldona Ivanova, valytoja
 11. Valda Liutkevičienė, valytoja
 12. Felicija Feiferė, neformaliojo švietimo pedagogė

4 grupė

Vadovai -  Vida Gaveikienė, mokytoja,  Giedra Umbražiūnienė mokytoja

 1. Rita Gasparevičienė, direktorė.
 2. Rimutė Koreckienė, mokytojo padėjėja.
 3. Jolanta Jurkšaitė, skaityklos vedėja.
 4. Laima Misiūnienė, mokytoja.
 5.  Sigita Pavliukevičienė, mokytoja.
 6.  Vilhelmina Urbonienė, mokytoja.
 7. Jolanta Klipčiuvienė, mokytoja.
 8. Nijolė Gudelienė, mokytoja.
 9. Michail Stachovskij, inžinierius kompiuterininkas.
 10. Danutė Maslianikienė, bibliotekos vedėja.
 11. Ina Stvolienė, mokytoja
 12. Andrėjus Podvoiskis, mokytojas

 5 grupė

Vadovai - Darius Kavšinas, mokytojas, Daiva Taluntienė, mokytoja

 1. Antanas Martinkėnas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 2. Rita Nemeikienė, soc. pedagogė
 3. Kazimir Rudoj, mokytojas
 4. Danutė Drėgvienė, mokytoja
 5. Teresė Rudaja, mokytoja
 6. Francišekas Segenis, darbininkas, santechnikas
 7. Andžela Zenkevičienė, mokytoja
 8. Alė Vasilkauskienė, vyr. virėja
 9. Valda Žitkauskienė, virėja
 10. Lina Paškevičienė, virėja
 11. Alfredas Kukulskis, kiemsargis
 12. Franc Žverelo, vairuotojas

*2017-09-15 įvyko progimnazijos darbuotojų susirinkimas, kuriame koordinatorė N. Kapačinskienė supažindino su OPKUS standartu, P1 procedūra, progimnazijos OPKUS plano tikslais, uždaviniais, veiklomis, atsakomybėmis.

*Patvirtintas budėjimo grafikas rugsėjo mėn.

RUGĖJO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

*2017-09-26 dieną programos instruktorė Elona Berniūnienė pravedė mokymus naujiems progimnazijos darbuotojams.

*2017-09-27 įvyko bendras progimnazijos tėvų susirinkimas ir kiekvienos klasės tėvų susirinkimas,  kuriuose tėvai supažindinti su OPKUS standartu ir progimnazijos smurto prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašu.

*Patvirtintas klasių valandėlių tvarkaraštis.

PUG-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS

*Įvyko po dvi OLWEUS  klasės valandėles kiekvienoje klasėje.
*Patvirtintas MSG tvarkaraštis.
*Įvyko  po vieną kiekvienos MSG susitikimą.

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS DIEGIMO MSG SUSIRINKIMŲ GRAFIKAS

*Įvyko dvi MSG vadovų refleksijos.

*Pateikti pasiūlymai progimnazijos direktoriui dėl budėjimo tobulinimo.

*Atvykus naujam kolektyvo nariui, pakeistas MSG grupių sudėties įsakymas (2017-09-25 Nr.O-220).

*Prasidėjus projektui „Išmok plaukti“ pakeistas PUG-8 klasių susitikimų grafikas (2017-09-25 Nr.O-220.

SPALIS

*Parengtas budėjimo grafikas spalio mėn.

SPALIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

*Įvyko po vieną - dvi OLWEUS  klasės valandėles kiekvienoje klasėje.

*Parengtas informacinis OLWEUS stendas I aukšte.

*Papildytos įvairios progimnazijos erdvės vietos OLWEUS taisyklėmis.

LAPKRITIS

*Įvyko dvi MSG vadovų refleksijos.

*Pateikti pasiūlymai dėl budėjimo progimnazijos direktoriui.

*Įvyko po dvi-tris OLWEUS  klasės valandėles kiekvienoje klasėje.

*Organizuota elektroninė Olweus apklausa 3-8 klasių mokiniams pagal patvirtintą grafiką (2017-11-09 Nr.O-256).

*Parengtas budėjimo grafikas lapkričio mėn.

LAPKRIČO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

GRUODIS

*Parengtas budėjimo grafikas gruodžio mėn.

GRUODŽIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

SAUSIS

*Parengtas budėjimo grafikas sausio mėn.

SAUSIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

*Elektroninės apklausos rezultatai džiugina visą progimnazijos bendruomenę - patyčių sumažėjo beveik per pusę.

*2018-01-03 dieną įvyko koordinacinio komiteto susitikimas, per kurį instruktorė Elona Berniūnienė  pristatė elektroninės mokinių apklausos rezultatus. Po pristatymo buvo išklausyti pasiūlymai  OPKUS plano koregavimui.

*Direktoriaus įsakymu patvirtintas atnaujintas PUG-8 klasių valandėlių tvarkaraštis (2018-01-04 NR. O-03)

ATNAUJINTAS PUG-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS

*Sausio 16 d. įvyko progimnazijos mokinių tarybos susirinkimas, kuriame aptarti Olweus elektroninės apklausos rezultatai, pateikti pasiūlymai OPKUS plano papildymui.

*Direktoriaus įsakymu patvirtintas OLWEUS (OPKUS) programos kokybės užtikrinimo planas (2018-01-19 NR. O-6)

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO) PLANAS 2018 M.

VASARIS

*Parengtas budėjimo grafikas vasario mėn.

VASARIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

 

KOVAS

*Parengtas budėjimo grafikas kovo mėn.

KOVO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

*Vykdant Olweus PPP organizuota ilgalaikė akcija „Gero elgesio skatinimas“. Mokiniai klasių valandėlių metu diskutavo apie „karštuosius“ taškus, kuriuose galimos patyčios ir piešė piešinius motyvuojančius gerą elgesį, kabino juos mokyklos erdvėse.

*Nuo kovo 5 d., prasidėjus projektui „Išmok plaukti" ir įdarbinus naują darbuotoją, papildytos MSG ir klasių valandėlių grafikas (2018-03-0 2 Nr.O-40)

PAPILDYTOS MSG IR JŲ VADOVAI

PUG-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ GRAFIKAS

Veiksmo savaitė „Be patyčių“

Švenčionėlių progimnazija jau devintą kartą dalyvauja Veiksmo savaitėje „BE PATYČIŲ“.

Kovo 19 d. vyko akcija „Pasisveikinkim su šypsena“. Iš ryto mokinių tarybos nariai pasitiko mokinius su šypsenėlėmis, kurias prisegė kiekvienam sutiktam mokiniui ir mokytojui. Palinkėjo geros nuotaikos, sėkmingos dienos ir visada šypsotis.

Kovo 20 d. vyko projektas „Draugystės siena“. Visi mokiniai galėjo pasidalinti mintimis apie draugą, draugišką mokyklą ir  siūlyti vaistus nuo patyčių. Savo mintis vaikai užrašė plakatuose, kurie buvo pakabinti koridoriuje.

Kovo 21 d. mokiniai kartu su progimnazijos socialine pedagoge ir specialiąja pedagoge organizavo akciją „Padovanok šypseną ir gėlę“. Akcijos tikslas - atkreipti Švenčionėlių miestelio bendruomenės dėmesį į patyčių ir smurto problemas, paskatinti skleisti gėrį, parodyti pavyzdį kitiems ir kartu padovanoti  popierines gėles ir šypsenas žmonėms. Akcijos metu aplankėm Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Vaikų dienos centro lankytojus ir vadovus, kultūros namų darbuotojus, seniūnijos bei bibliotekos darbuotojus. Gėlės ir šypsenos buvo padovanotos kiekvienam sutiktam Švenčionėlių miesto gyventojui ir įstaigų darbuotojams.

Kovo 22 d. aktyviausi Veiksmo savaitės mokinių tarybos nariai, muziejininkų būrelio nariai ir kiti mokiniai keliavo į Reškutėnų tradicinių amatų centrą. Išvykos tema „Draugiško Velykinio margučio marginimas ir bandelių kepimas“. Mokiniai išbandė  mūsų senolių paliktą tradicinį margučių marginimo būdą natūraliu vašku. Išgirdo įdomiausių istorijų apie šv. Velykas, šventės tradicijas, sužinojo apie margučių spalvų ir raštų reikšmes bei patys numargino gražiausius velykinius margučius, gamino, kepė ir skanavo bandeles.

Kovo 22 ir 23 dienomis progimnazijos psichologė ir LEU psichologijos magistro studijų studentė  pradinių klasių mokiniams  organizavo prevencinius renginius, kurių metu mokiniai rado savo stipriąsias savybes, kurių pagalba kūrė Draugystės žemėlapius. Proceso dramos metu mokiniams buvo galimybė įsijausti į skirtingus vaidmenis. Patys nagrinėdami konkrečias situacijas, ieškojo teisingų sprendimų. Buvo galimybė patiems įsijausti į konkrečių veikėjų padėtį ir suvaidinti patyčių auką, gynėją. Aptariant kino filmą, mokiniai buvo skatinami reikšti savo mintis, ieškoti tinkamiausių sprendimų.

Visą savaitę klasėse vyko  patyčių prevencijos Olweus programos  valandėles. Į valandėles buvo kviečiami tėveliai. Tėveliai noriai dalyvavo užsiėmimuose, diskusijose, dalinosi patirtimi, gvildeno patyčių ir smurto problemas.   Klasių valandėlių metu  aptarė,  kuriose erdvėse daugiausia vyksta patyčių ir  piešė gero elgesio skatinimo piešinius.  Piešiniai buvo pakabinti tose erdvėse.

Savaitę „Be patyčių" užbaigėme draugystės žygiuŠimtas žygių Lietuvai. Gimtieji Švenčionėliai. UAB „Maltosa“. Kartu su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro vaikų dienos centro vaikais ir vadovais žygiavome Švenčionėlių miesto gatvėmis į UAB „Maltosa“. „Maltosoje“ mus pasitiko,  gamyklos vadybininkė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė  Dovilė Žižienė. Ji papasakojo apie gamykloje gaminamą produkciją: šviesųjį ir karamelizuotą salyklą, papasakojo apie  grūdo kelią iki salyklo. Ji paminėjo, kad  gamyklos produkciją perka Baltarusija, Moldova, Lenkija, Švedija ir kt. šalys. Grįžome pavargę, tačiau pilni įspūdžių.

BALANDIS

*Parengtas budėjimo grafikas balandžio mėn.

BALANDŽIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

GEGUŽĖ

*Parengtas budėjimo grafikas gegužės mėn.

GEGUŽĖS MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS


2018-2019 m. m.

Patvirtintas „OLWEUS MOKYKLOS“ vardas

Švenčionėlių progimnazija pripažinta OLWEUS vardo mokykla ir gavo sertifikatą 2018-2019 ir 2019-2020  m. m.

Sertifikatą pagal numatytus  ir įvykdytus šios programos reikalavimus teikia  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. 

Siekdama šio vardo mokykla  įdiegė Olweus patyčių prevencijos programą bei  įgyvendino Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS). 2018 metų pavasarį vykdyto audito metu mokykla dokumentais patvirtino, kad laikosi Olweus programos standarto (OPS) ir Olweus programos Kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) reikalavimų, todėl pripažįstama OLWEUS mokykla. 

RUGSĖJIS

RUGĖJO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

PUG-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS

SPALIS

 Patvirtintos MSG ir  jų vadovai (2018-10-11 NR. O-232)

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS DIEGIMO MSG SUSIRINKIMŲ GRAFIKAS(2018-10-11 NR.O-232)

Direktoriaus įsakymu patvirtintas OLWEUS (OPKUS) koordinacinis komitetas (2018-10-11 NR. O-232)

SPALIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

 

LAPKRITIS

LAPKRIČIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

GRUODIS

GRUODŽIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

SAUSIS

SAUSIO-VASARIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

Sausio 4 d. įvyko Olweus PPP koordinacinio komiteto posėdis, kurio metu instruktorė Elona Berniūnienė pristatė 2018 m.  elektroninės mokinių apklausos rezultatus ir palygino juos su rezultatais nuo 2015 m. Džiugu, kad bendromis pastangomis progimnazijos bendruomenė mažina patyčių paplitimą.

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO) PLANAS 2019 M.

KOVAS

KOVO-BALANDŽIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

SĄMONINGUMO DIDINIMO MĖNUO

2019 metų kovą emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo  mėnesiu BE PATYČIŲ ir kvietė mokyklų bendruomenes įvairiomis veiklomis ir idėjomis sutelkti dėmesį į patyčių problemą ir siūlyti būdus bei priemones, kaip kiekvienas iš mūsų gali prisidėti, kad patyčių mūsų šalyje būtų mažiau. Ši iniciatyva pakeičia devynerius metus vykusią nacionalinę „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“. Švenčionėlių progimnazija, devynerius  metus dalyvavusi  nacionalinėje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“, šiais metais prisijungė ir prie Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ.

Kiekvieną mėnesio savaitę progimnazijoje buvo vykdomos įvairios veiklos. Pirmą mėnesio savaitę mokykloje išleistas informacinis stendas „Sąmoningumo didinimo  mėnuo BE PATYČIŲ“. Vyko akcijos „Į laisvę ant draugystės debesėlio“, „Pasisveikinkim su šypsena“. Klasių valandėlių metu mokiniai kūrė ir piešė Olweus keturių taisyklių prieš patyčias plakatus, kuriuos vėliau iškabino įvairiose mokyklos erdvėse. Į klasių valandėles, tema „Kai aš mokiausi mokykloje“, buvo kviečiami mokinių tėveliai. Jie dalinosi savo patirtimi, lygino savo ir šių dienų mokyklos kultūrą, vertybes, kalbėjo apie pagarbą ir toleranciją.

5-8 klasių mokiniams buvo organizuoti įvairūs užsiėmimai. Mokyklos psichologė Virginija Guogienė penktų klasių mokiniams organizavo įdomią diskusiją  „Koks aš esu draugas?“, kurios metu penktokai reiškė savo nuomonę, diskutavo apie draugystę, vaidino, o pabaigoje visi kartu sukūrė „Draugiškos klasės taisykles“. Mokyklos socialinė pedagogė Rita Nemeikienė šeštų klasių mokiniams organizavo susitikimą su Valstybinės Vaiko teisių apsaugos ir Įvaikinimo tarnybos prie SADM Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialiste Zita Cibulskiene. Ji vedė užsiėmimą „Vaiko teisės ir pareigos“.  Septintų klasių mokiniai susitiko su Vilniaus apskrities VPK Švenčionių r. PK bendruomenės pareigūne Liudmila Čeponiene. Ji organizavo užsiėmimą „Gyvenimas be smurto. Patyčių pasekmės“. Septintokai ir Švenčionių PK pasirašė simbolinę bendradarbiavimo sutartį „Mokykla be patyčių“. Aštuntų klasių mokiniai susitiko su Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos abituriente, Eurodesk tinklo atstove, visuomenininke Ramune Vilkoityte. Susitikimo metu buvo kalbama apie pasirinkimus. Ramunė akcentavo, kad  mūsų pasirinkimus dažniausiai nulemia asmeninės savybės: pasitikėjimas savimi, savęs vertinimas, drąsa, ryžtas ir kt. Kuo aukštesnė savivertė, kuo tvirtesnis pasitikėjimas savimi, tuo palankesni sprendimai priimami, tuo kokybiškesnis ir saugesnis gyvenimas, ypač paauglystėje, tvirčiau gebama pasakyti „ne“, greičiau pastebimas blogis.

Visą kovo mėnesį progimnazijoje vyko socialinė akcija „Užkrėsk gerumu“, kurią organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, jungdamasis prie „Vaikų linijos“ inicijuoto Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Mūsų mokyklos 5-8 klasių mokiniai vykdė įvairias socialines  veiklas: padėjo mokytis lietuvių kalbos jaunesniems ir savo klasės mokiniams, tvarkė mokyklos biblioteką, kapines, vyresniųjų klasių mokiniai organizavo užimtumą pertraukų metu pradinių klasių mokiniams.

Kovo 28 d. progimnazijos mokinių tarybos nariai su socialine pedagoge Rita Nemeikiene ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Kapačinskiene vyko į susitikimą su Adutiškio pagrindinės mokyklos mokinių taryba. Adutiškio pagrindinė mokykla kaip ir mūsų progimnazija dalyvauja OLWEUS patyčių prevencijos programoje. Programų koordinatorės Nijolė Kapačinskienė ir Larisa Ustinavičienė  pasidalino  patirtimi vykdant Olweus patyčių prevencijos programos veiklas. Mokiniai diskutavo apie patyčias, draugystę, kūrė geros draugystės receptus ir smagius ketureilius, žaidė žaidimus. Vėliau apžiūrėjo Adutiškio mokyklos muziejų. Susitikimo pabaigoje visi draugiškai gėrė arbatą ir valgė „Draugystės pyragą“.

GEGUŽĖS MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

BIRŽELIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS


2019-2020 m. m.

Koordinatorė – Nijolė Kapačinskienė

Koordinacinis komitetas

 1. Rita Gasparevičienė  – progimnazijos direktorė
 2. Nijolė Kapačinskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, programos koordinatorė, I MSG vadovė
 3. Irena Kaniušienė – II MSG vadovė
 4. Rita Jusienė – III MSG vadovė
 5. Ina Stvolienė – mokytoja
 6. Margarita Petkūnienė – mokytoja
 7. Inga Kajato – tėvų atstovė
 8. Jogailė Kajato  – mokinė
 9. Loreta Chaleckienė – tėvų atstovė
 10. Rugilė Chaleckytė – mokinė
 11. Elena Vaitekėnienė – sveikatos priežiūros specialistė
 12. Rita Nemeikienė – socialinė pedagogė
 13. Vida Vaitekėnienė – progimnazijos rūbininkė
 14. Irena Ulčickienė  – Švenčionėlių socialinių paslaugų centro paramos šeimai tarnybos atvejo vadybininkė.

MSG ir  jų vadovai

I MSG

Vadovai - Nijolė Kapačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Laimutė Žemaitienė, mokytoja

 1.  Edita Čebručenkienė, specialioji pedagogė
 2.  Stefanija Martinkėnienė , budėtoja
 3.  Angelė Maliavkienė, mokytoja
 4. Diana Zubkovienė, mokytoja
 5. Rasa Nalivaikienė (m), mokytoja
 6. Jelena Vaiškūnienė, mokytoja
 7. Mindaugas Švereika, mokytojas
 8. Irma Lavreckienė, raštinės vedėja
 9. Vida Vaitekėnienė, rūbininkė
 10. Gita Uzialienė, mokytoja
 11. Aldona Virvičienė, valytoja

II MSG

Vadovai - Rasa Nalivaikienė (pr.) mokytoja, Irena Kaniušienė, mokytoja

 1. Rita Činčikienė, mokytoja
 2. Margarita Petkūnienė, mokytoja
 3. Marytė Romanovskienė, mokytoja
 4. Inga Šimkavičiūtė -  Kukulskienė, mokytoja
 5. Irena Ulevičienė, mokytoja
 6. Janina Mikėnienė, mokytoja
 7. Stanislava Černiauskienė, mokytoja
 8. Agnė Šalnienė, mokytoja
 9. Irena Milaknienė, virtuvės pagalbinė darbininkė
 10. Diana Ruolytė, valytoja
 11. Virginija Guogienė, psichologė

III MSG

Vadovai - Rita Jusienė mokytoja, Nijolė Vainorienė mokytoja

 1.  Lucija Zlotkovskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 2. Žydrė Šiekštelienė, logopedė
 3. Lina Gabrytė, mokytojo padėjėja
 4. Jūratė Čepulienė, mokytoja
 5. Jolanta Juknienė, mokytoja
 6. Ramunė Bankauskienė, mokytoja
 7. Vita Volskienė, mokytoja
 8. Jekaterina Matulevičienė, mokytoja
 9. Romalda Kubilienė, mokytoja
 10. Aldona Ivanova, valytoja
 11. Valda Liutkevičienė, valytoja

IV MSG

Vadovai -  Ina Stvolienė, mokytoja,  Giedra Umbražiūnienė mokytoja

 1. Rita Gasparevičienė, direktorė
 2. Rimutė Koreckienė, mokytojo padėjėja
 3. Jolanta Jurkšaitė, skaityklos vedėja
 4. Sigita Pavliukevičienė, mokytoja
 5. Vilhelmina Urbonienė, mokytoja
 6. Jolanta Klipčiuvienė, mokytoja
 7. Nijolė Gudelienė, mokytoja
 8. Michail Stachovskij, inžinierius kompiuterininkas
 9. Danutė Maslianikienė, bibliotekos vedėja
 10. Andrėjus Podvoiskis, mokytojas

V MSG

 1. Vadovai - Daiva Taluntienė, mokytoja, Rita Nemeikienė, socialinė pedagogė
 2. Antanas Martinkėnas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui
 3. Danutė Drėgvienė, mokytoja
 4. Francišekas Segenis, darbininkas, santechnikas
 5. Andžela Zenkevičienė, mokytoja
 6. Alė Vasilkauskienė, vyr. virėja
 7. Valda Žitkauskienė, virėja
 8. Lina Paškevičienė, virėja
 9. Alfredas Kukulskis, kiemsargis
 10. Franc Žverelo, vairuotojas
 11. Alina Bura, mokytoja

NUOBAUDŲ KOPĖTĖLĖS

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS DIEGIMO

MSG SUSIRINKIMŲ GRAFIKAS

Grupė, vadovai

Diena

Laikas

Kabineto Nr.

1. Nijolė Kapačinskienė, Laimutė Žemaitienė

2019-10-28 (pirmadienis)

2019-12-27 (penktadienis)

2020-02-17 (pirmadienis)

2020-04-14 (antradienis)

2020-06-01 (pirmadienis)

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

14.00-15.30

120

2. Rasa Nalivaikienė (pr.), Irena Kaniušienė

2019-10-28 (pirmadienis)

2019-12-27 (penktadienis)

2020-02-17 (pirmadienis)

2020-04-14 (antradienis)

2020-06-01 (pirmadienis)

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

14.00-15.30

101

3. Rita Jusienė, Nijolė Vainorienė

2019-10-28 (pirmadienis)

2019-12-27 (penktadienis)

2020-02-17 (pirmadienis)

2020-04-14 (antradienis)

2020-06-01 (pirmadienis)

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

14.00-15.30

111

4. Ina Stvolienė,

Giedra Umbražiūnienė

2019-10-28 (pirmadienis)

2019-12-27 (penktadienis)

2020-02-17 (pirmadienis)

2020-04-14 (antradienis)

2020-06-01 (pirmadienis)

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

14.00-15.30

306

5. Rita Nemeikienė, Daiva Taluntienė

2019-10-28 (pirmadienis)

2019-12-27 (penktadienis)

2020-02-17 (pirmadienis)

2020-04-14 (antradienis)

2020-06-01 (pirmadienis)

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

9.00-10.30

14.00-15.30

110

NUOBAUDŲ KOPĖTĖLĖS 

RUGSĖJO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

SPALIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

LAPKRIČIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

2019 m. lapkričio 19 d. Olweus PPP koordinatorė progimnazijoje Nijolė Kapačinskienė ir socialinė pedagogė Rita Nemeikienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje, skirtoje Olweus PPP  dešimtmečiui Lietuvoje „Smurto ir patyčių prevencija: daugiau nei dešimtmetis“.

smart

GRUODŽIO MĖN. IR SAUSIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

2020 m. sausio 14 d. įvyko Olweus PPP koordinacinio komiteto posėdis, kurio metu instruktorė Elona Berniūnienė pristatė 2019 m.  elektroninės mokinių apklausos rezultatus ir palygino juos su rezultatais nuo 2015 m. Džiugu, kad bendromis pastangomis progimnazijos bendruomenė stengiasi mažinti patyčių paplitimą.

2020 m. sausio 14 d. įvyko Olweus PPP koordinacinio komiteto posėdis, kuriame buvo aptartos 2020 m. Olweus PPP plano gairės, veiklos, siūlymai motyvacijos skatinimui.

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO) PLANAS 2020 M.

Sausio 28 d. Švenčionėlių progimnazijos Mokinių tarybos nariai su Olweus ppp koordinatore N. Kapačinskienė ir socialine pedagoge R. Nemeikiene lankėsi KUTC vaikų dienos centre. Ten vyko veiklos ir diskusija apie draugystę, apie tai, kaip jaučiamės, kai iš mūsų tyčiojamasi. Olweus PPP po truputį skinasi kelią į Švenčionėlių bendruomenę.

VASARIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

 

 

2022 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgs    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archyvai