Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 13.05 - 13.50
7. 14.00 - 14.45
8. 14.55 - 15.40

Rekomenduojama literatūra

PRIVALOMA LITERATŪRA 1-2 KL.

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz., iš knygos „Gulbė karaliaus pati“).

Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).

P. Mašiotas. „Kai aš mažas buvau“ arba „Pajūriais pamariais“.

V. Tamulaitis. „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“.

K. Kasparavičius. Trumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.

A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.

Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai.

J. Degutytė. „Pelėdžiuko sapnas“.

D. Bisetas. „Aukštyn kojom“.

O. Proisleris. „Vaiduokliukas“ ar kitas pasirinktas kūrinys.

Dž. Rodaris. „Pasakos telefonu“ arba „Džipas televizoriuje“.

PRIVALOMA LITERATŪRA 3-4 KL.

Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos „Gulbė karaliaus pati“).

Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos „Sužeistas vėjas“).

A. Vaičiulaitis. Pasirinkta pasaka.

J. Degutytė. „Nepalik manęs“. Pasirinkti eilėraščiai.

V. Žilinskaitė. „Kelionė į Tandadriką“ ar kitas pasirinktas kūrinys.

K. Saja. „Ei, slėpkitės!“

B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.

M. Vainilaitis. „Bruknelė“.

L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.

S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.

M. Martinaitis. „Pelenų antelė“.

H. K. Andersenas. „Bjaurusis ančiukas“.

A. Lindgren. „Emilis iš Lionebergos“, „Pepė Ilgakojinė“.                     

Ch. Nöstlinger. „Nykštukas galvoje arba ateina šuo“.

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 1-2 KL.

K. Binkis. „Kiškių sukilimas“, „Dirbk ir baiki“.

B. Buivydaitė. „Auksinis batelis“.

K. Jakubėnas. „Kas kiemely daros“.

Janoch. „Panama labai graži“.

N. Kepenienė. „Madingiausias krokodilas“.

A. Lindgren. „Emilis iš Lionbergos“, „Lota iš pramuštgalvių gatvės“.

J. Mačiukevičius. „Ančiukas Krypčiukas“.

J. Marcinkevičius. „Greitoji pagalba, „Grybų karas“.

A. Matutis. „Žilo šilo darbininkai“.

A. Mieželaitis. „Zuikis Puikis“.

S. Mcbratney. „Ar žinai, kaip aš tave myliu?“

Paul Korky. „Ragana Vinė“.

V. Petkevičius. „Kodėlčius“.

S. Poškus. „Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus“.

O. Proissler. „Vaiduokliukas“.

R. Zaltenas. „Bembis. Bembio vaikai“.

M. Vainilaitis. „Bruknelė“, „Ežio namas“, „Miško monas“.

V. Nemunėlis. „Meškiukas Rudnosiukas“, „Šimtą metų aš gyvensiu“.

H. Andersenas. „Mergaitė su degtukais“. „Devyni broliai ir jų sesuo Elenytė“.

S. Geda. „Pelytė Sidabrytė“.

P. Jeršovas „Arkliukas Kupriukas“.

V. Kukulas. „Kaminas ir katilas“.

V. Lansbergis. „Tinginių pasakos“, „Žuveliukas“, „Kiškis Pranciškus“.

E. Liegutė. „Tėtis sugrįžo“.

J. Liniauskas. „Maža tamsa arba augimo nerimas“, „Oranžinis čiulptukas“

S. Maršakas. „Dvylika mėnesių“.

V. Misevičius. „Danuko Dunduliuko nuotykiai“.

V. Palčinskaitė. „Karalius pamiršo raidyną“.

E. Raud. „Cypliukas“.

G. Rodari. „Džipas televizoriuje“.

R. Scarry. „Ką žmonės dirba visą dieną“.

L. Šalčiūtė. „Nykštuko kepurėlė“, „Žiemos pasaka“.

S. Paltanavičius. „Maži ežiuko sapnai“.

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 3 KL.

R. Skučaitė. „Aš - eilėraščių knyga“, „Lopšinė ešeriukui“.

V. Račickas. „Šlepetė“.

O. Proisleris. „Raganiukė“.

M. Gripė. „Hugas ir Jozefina“.

Lietuvių sakmės „Kadaise ir akmenys augo“.

Broliai Grimai. „Vaikų ir namų pasakos“.

M. Vainilaitis. „Kaulo bobos apžavai“, „Sidabrinė kultuvėlė“.

V. Palčinskaitė. „Skersgatvio palangės“.

R. Skučaitė. „Lopšinė ešeriukui“.

I. Koršunova. „Nauji Vavušelių nuotykiai“.

L. Degėsys. „Žvėrynas. Žolynas“.

K. Kasperavičęius. „Kvailos istorijos“.

Žemaitė. „Mano pasakėlės“.

„Karalius žaliabarzdis“. (vengrų pasakos)

J. Marcinkevičius. „Laukinė kriaušė“.

„Gulbė karaliaus pati“ (lietuvių pasakos).

S. Zobarskas. „Per šaltį ir vėją“.

J. Degutytė. „Pelėdžiuko sapnas“.

A. Giedrius. „Sutemų šnekos“.

L. Gutauskas. „Paskutinė Čepkelių ragana“.

J. Linkevičius. „Su volungės plunksna“.

„Kas miške, kas šile“ (lietuvių liaudies pasakos).

„Močiutės pasakos“

Lietuvių sakmės „Kaip atsirado žemė“, „Laumių pasakos“.

G. Beresnevičius. „Kaukučiai ir varinis šernas“.

K. Boruta. „Dangus griūva“.

P. Cvirka. „Rainiukai“.

R. Černiauskas. „Slieko pasakos“.

J. Ivanauskaitė. „Stebuklinga spanguolė“.

O. Jautakė. „Gimtadienis su žvirbliu“.

V. Lansbergis. „Obuolių pasakos“.

P. Mašiotas. „Ir aš mažas buvau“.

G. Morkūnas. „Blusyno pasakojimai“.

V. Tamulaitis. „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“.

V. Račickas. „Šlepetė 3“, „Sunku būti mokiniu“.

S. Zobarskas. „Per šaltį ir vėją“.

V. Žilinskaitė. „Radinių namelis“.

H. Andersenas. „Vaikų ir namų pasakos“.

M. Gripė. „Hugas ir Jozefina“.

T. Janson. „Troliai Mumiai: Burtininko skrybėlė, Guminuko tėčio memuarai“.

K. Koladis. „Pinokio nuotykiai“.

A. Naitas. „Lesė grįžta“.

S. Geda. „Baltoji varnelė“, „Strazdelio dainos“.

B. Sruoga. „Aitvaras teisėjas“.

A. Puišytė. „Tėvelio sodai“.

E. Šimkūnaitė. „Girios medeliai, žali žaliuonėliai“.

S. Paltanavičius. „Raudonkojis raudonsnapis“.

REKOMENDUOJAMOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 4 KL.

J. Barrie. „Piteris Penas ir Vendė“.

L. Besson. „Artūras ir minimumai“.

M. Bond. „Meškiukas vardu Pedingtonas“.

P. Cvirka. „Vaikų karas“.

R. Dahl. „Matilda“.

V. Dautartas. „Auksinio lyno vaišės“, „Pasaka  nepasaka apie lydekutį Kukutį“.

J. Degutytė. „Baltas gulbių sostas“.

H. Danneborg. „Katinas Kasparas“.

M. Dodž. „Sidabrinės pačiūžos“.

L. Dovydėnas. „Gyveno kartą karalius“.

M. Ende. „Džimas Saga ir mašinistas Lukas“.

D. Geisler. „Slapti Vandos užrašai“.

K. Grahame. „Vėjas gluosniuose“.

M. Gripė. „Elvis Karlsonas“.

K. Gudonytė. „Gėlių Dvaras“.

P. Hartling. „Benas myli Aną“.

G. Isokas. „Kur lizdelį sukti“.

J. Ivanauskaitė. „Kaip Marsis žemėje laimės ieškojo“.

J. Jankus. „Auksinis vabaliukas“.

N. Kepenienė. „Džiovintas debesėlis“.

E. Kestneris. „Gegužės 35-oji“.

V. Lansbergis. „Arklio Dominyko meilė“.

E. Liegutė. „Dramblienė“.

A. Lindgren. „Didysis seklys Bliumkvistas“, „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“,  „Padaužų kaimo vaikai“, „Pepė ilgakojinė“.

H. Lofting. „Daktaras Dolitlis“.

J. Mackevičius-Nord. „Aukso mieste“.

A. Marčėnas. „Žmogaus žvaigždė“.

P. Mašiotas. „Pajūriais pamariais“.

A. Matutis. „Margaspalvė genio kalvė“.

A. Nanetti. „Mano senelis buvo vyšnia“.

S. Nėris. „Kur ta ugnelė“.

M. Norton. „Skoliniautojai“.

O. Proisler. „Plėšikas Hocenplocas“.

E. Raund. „Pabaldukai“.

G. Rodari. „Čipolino nuotykiai“, „Žydrosios strėlės kelionė“.

D. Roholte. „Vasara vaiduoklių viešbutyje“.

K. Saja. „Ei, slėpkitės“.

A. Schmidt. „Viplala“.

„Sigutė“ (lietuvių liaudies pasaka).

V. Tamulaitis. „Svirplio muzikanto kelionės“, „Vieną kartą“.

M. Vainilaitis. „Spalvoti nykštukai“.

A. K. Vestli. „Tėtis, mama, aštuoni vaikai ir sunkvežimis“.

B. Vilimaitė. „Čiuožyklos muzika“.

E. White. „Šarlotės voratinklis“.

A. Zomer-Bodenburg. „Vampyriukas“.

Žemaitė. „Kaip Jonelis raides pažino“.

V. Žilinskaitė. „Kelionė į Tandadriką“.

L. Žitkevičius. „Su tėvelio kepure“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI 5 KL.

V. Krėvė. „Antanuko rytas“.

J. Biliūnas. „Kūdikystės sapnai“, „Joniukas“, „Brisiaus galas“.

Šatrijos Ragana. „Vyšnios“

A. Vaičiulaitis. „Tešlinis žmogutis“.

P. Cvirka. „Vaikų karas“.

S. Zobarskas. „Ganyklų vaikai“

B. Vilimaitė. „Čiuožyklos muzika“, „Kada piešime perlinę vištelę

G. Morkūnas. „Vasara su katšuniu“.

V. Palčinskaitė. „Andrius“

K. Saja. „Vėjo pamušalas“, „Būrimas obuolio sėklom“.

M. Valančius. „Mikė Melagėlis“, „Palangos Juzė“ (ištrauka iš „Ketvirtojo vakaro“)

Ezopas. „Žmogus ir liūtas“, „Nesutarią žemdirbio vaikai“, „Piemens juokai“, „Varna ir lapė“, Vilkas ir eriukas“, „Keleiviai ir lokys. „

K. Boruta. „Jurgio Paketurio klajonės“.

J. Erlickas. „Bilietas iš dangaus“ arba „Bobutė iš Paryžiaus“ (pasirinkti eilėraščiai).

R. Skučaitė. „Žaidžiu lietuvišku žodžiu“.

Lietuviškos pasakos „Gyvasis vanduo“, „Negirdėtos neregėtos pasakos“, „Gulbė karaliaus pati“, „Stebuklingas žodis“

J. Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai)

S. Čiurlionienė-Kymantaitė. „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių“.

O. Milašiaus, A. Vaičiulaičio, A. Giedriaus pasakos.

J. Degutytė. „Šaltinėlis“.

V. V. Landsbergis. „Obuolių pasakos“. „Arklio Dominyko meilė“.

O. Vaildas. „Laimingasis princas“.

G. Morkūnas. „Grįžimo istorija“.

K. Gudjonytė. „Ida iš šešėlių sodo“.

V. V. Landsbergis. „Rudnosiuko istorijos“.

V. Dautartas. „Žydrieji jungos“.

R. Rimšas. „Ne Karibų kruizas“.

R. Spalis. „Gatvės berniuko nuotykiai“.

Č. Dikensas(Ch. Dickens). „Oliverio Tvisto nuotykiai“.

R. L. Stivensonas. „Lobių sala“.

M. De Jongas. „Gandralizdis ant stogo“.

A. Lindgren. „Ronja plėšiko duktė“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI  6 KL.

G. Morkūnas. „Blusyno pasakojimai“.

L. S. Černiauskaitė. „Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis“.

S. Levisas. „Narnijos kronikos“.

„Vilniaus padavimai. „

A. Vienuolis. „Padavimai ir legendos“.

Šatrijos Ragana. „Lietuvos senovės istorijos pasakos“.

A. Ramonas. „Vilniaus legendos“.

R. G. Vėliūtė. „Viena diena Kernavėje“.

V. Mačernis. „Maža tauta su dideliu žodynu“.

K. Sirvydas. „Trijų kalbų žodynas“.

Knygnešių pasakojimai ir pasakojimai apie knygnešius (pasirinktas tekstas).

J. Zauerveinas „Lietuviais esame mes gimę“.

Vydūnas. „Mes - Lietuvos vaikai“.

Just. Marcinkevičius. „Tai gražiai mane augino“.

P. Širvio, J. Degutytės, S. Strielkūno, M. Martinaičio ir kitų lietuvių poetų eilėraščiai.

E. H. Porter. „Poliana“.

L. M. Montogomeri. „Anė iš Žalistogių“.

D. Amiči. „Širdis“.

J. Spyri. „Heida“.

K. Paterson. „Tiltas į Terabitiją“. „Smarkuolė Gilė Hopkins“, „Kaip ir žvaigždės“.

E. Doneeli. „Sudie seneli, ištariau aš tyliai“.

F. H. Burnet. „Paslaptingas sodas“.

B. Vilimaitė. „Užpustytas traukinys“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI 7  KL.

M. K. Oginskis. „Priesakai sūnui“.

M. Lukšienė. „Dienoraštis“ (ištraukos).

A. Liobytė. „Sunki mama“.

J. Kunčinas. „Baltųjų sūrių naktis“.

G. Adomaitytė. „Laumžirgių namai“.

V. Žilinskaitė. „Kintas“.

K. Saja. „Septyni miegantys broliai“.

V. Juknaitė. „Ugniaspalvė lapė“.

S. Šaltenis. „Amžinai žaliuojantis klevas“.

L. Lauri. ( Lowry ) „Siuntėjas“, .Nežudyk strazdo giesmininko“.

R. Bredberis (R. Bradbury) „Pienių vynas“.

O. Lutsas. „Pavasaris“.

V. Železnikovas. „Baidyklė“.

S. Lagerliof (S. Lagerlöf) „Portugalijos karalius“.

K. Nostlinge (Ch. Nöstlinger) „Pirmadienį viskas kitaip“.

M. Berdžesas (M. Burgess) „Vilko kauksmas“.

V. Povilionienės ir P. Vyšniausko duetas-dainos, pasaka (iš CD V. Povilionienė, P.

Vyšniauskas „Mažiems ir dideliems“, 2008).

Postfolkloras –„Kūlgrinda“(iš CD „Giesmės Saulei“, 2007, „Giesmės Žemynai“, 2013),

folkrokas –„Atalyja“ (iš CD „Močia“, 2004), Skylė“ ir A. Smilgevičiūtė (CD „Broliai, 2010).

Dainų pateikėjų ir šiuolaikinių atlikėjų pasisakymai (V. Povilionienė, „Atalyja“, A. Smilgevičiūtė). Trys minutės tylos: sidabrinis laukas be takų“, “Atalyja“ lyderius kalbina. J. Šorys arba kitas aktualus interviu.

A. Nyka - Niliūnas „Motinos daina“.

V. Mačernis „Vizijos“ (Penktoji).

Lietuvos Tautos Aukščiausiosios Tarybos Atsišaukimas (1794, ištrauka), lietuvių liaudies dainos apie T. Kosciušką „Užgied gaidžiai pusiau nakties“, „Kad Kosciuška jojo“.

A. Vištelis „Maršas Lietuvos“.

Partizanų laiškas Lietuvos jaunimui „Į Lietuvos jaunimą“ (1948), „Partizanų maldos“.

Just. Marcinkevičius „Laisvė“.

M. Martinaitis. „Ciklas Sausio vidurnaktis“ (pirmas eilėraštis).

J. Gorderis. „Kortų paslaptis“.

A. Vaičiulaitis. „Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio“.

P. Andriušis. Šiaurės kelionės“.

J. Ivanauskaitė. „Kelionių alchemija“.

Misija Sibiras (dienoraštis).

J. Žilinskas. „Mano Vilnius mano“.

D. Defo. „Robinzonas Kruzas“.

Ž. Vernas. „15 m. kapitonas“, „Kapitono Granto vaikai“, “Aplink mėnulį per 80 dienų“.

REKOMENDUOJAMI KŪRINIAI 8 KL.

J. Vaičiūnaitė. „Kanonas Barborai Radvilaitei“.

O. Proisleris. „Krabatas arba treji metai užburtame malūne“.

M. Morpurgo. „Karo žirgas“.

Dž. Grynas. „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos“.

A. D‘ Avenijas. „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas‘.

A. Mickevičius. „Konradas Valenrodas“.

J. I. Kraševskis. „Kunigas“.

P. Tarasenka. „Pabėgimas“.

G. Viliūnė. „Karūna be karaliaus“.

V. Skotas. „Aivenhas“.

A. Diuma. „Trys muškietininkai“.

E. Peters pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“.

A. Škėma. „Saulėtos dienos“.

V. Juknaitė. „Tariamas iš tamsos“.

G. Morkūnas. Iš nuomšiko gyvenimo“.

R. Šepetys. „Tarp pilkų debesų“.

I. Mras. „Geltonas lopas“.

A. Suckeveris. „Žaliasis akvariumas“.

S. Zobarskas. „Gerasis aitvaras“.

R.S palis. „Ant ribos“, „Rezistencija“.

G. Kanovičius. „Sapnas apie dingusią Jeruzalę“.

R. Radzevičius. „Žmogus sniege“.

D. Terakovska. „Ten, kur krinta angelai“.

V. Žilinskaitė. „Miškas rudenį“.

J. Erlicko pasirinkti kūriniai.

R. Černiauskas. „Miestelio istorijos“.

G. A. Biurgeris. „Baronas Miunhauzenas“.

T. Pračėtas. „Mažieji laisvūnai“.

R. Gary. „Aušros pažadas“.

Dž. Kriusas. „Mano proseneliai, herojai ir aš“.                 

2022 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgs    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archyvai