Pamokų laikas

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 13.05 - 13.50
7. 14.00 - 14.45
8. 14.55 - 15.40

OPKUS

Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) 

RUGPJŪTIS

*Direktoriaus įsakymu patvirtintas OLWEUS (OPKUS) koordinacinis komitetas (2017-08-31 NR. O-170)

 1. Rita Gasparevičienė  – progimnazijos direktorė
 2. Nijolė Kapačinskienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, programos koordinatorė, I MSG vadovė
 3. Irena Kaniušienė – II MSG vadovė
 4. Rita Jusienė – III MSG vadovė
 5. Ina Stvolienė – mokytoja
 6. Margarita Petkūnienė – mokytoja
 7. Inga Bražėnienė – tėvų atstovė
 8. Martynas Bražėnas - mokinys
 9. Loreta Chaleckienė – tėvų atstovė
 10. Rugilė Chaleckytė –  mokinė
 11. Jūratė Karklelienė – tėvų atstovė
 12. Elena Vaitekėnienė –  sveikatos priežiūros specialistė
 13. Rita Nemeikienė – socialinė pedagogė
 14. Vida Vaitekėnienė – progimnazijos rūbininkė
 15.  Irena Ulčickienė -  Švenčionėlių socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis

*Direktoriaus įsakymu patvirtintas OLWEUS (OPKUS) programos kokybės užtikrinimo planas (2017-08-31 NR. O-169)

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO) PLANAS (2017 rugsėjis – gruodis)

RUGĖJIS

*Patvirtintos MSG ir  jų vadovai (2017-09-12 NR. O-202)

 1 grupė

Vadovai - Nijolė Kapačinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Laimutė Žemaitienė, mokytoja

 1.  Edita Čebručenkienė, spec. pedagogė
 2.  Stefanija Martinkėnienė , budėtoja
 3.  Angelė Maliavkienė, mokytoja
 4. Diana Zubkovienė, mokytoja
 5. Rasa Nalivaikienė (m), mokytoja
 6. Jelena Vaiškūnienė, mokytoja
 7. Mindaugas Švereika, mokytojas
 8. Irma Lavreckienė, raštinės vedėja
 9. Vida Vaitekėnienė, rūbininkė
 10. Gita Uzialienė, mokytoja
 11. Aldona Virvičienė, valytoja
 12. Vaidutė Karneckienė, valytoja

2 grupė

Vadovai - Rasa Nalivaikienė (pr.) mokytoja, Irena Kaniušienė, mokytoja

 1. Rita Činčikienė, mokytoja
 2. Margarita Petkūnienė, mokytoja
 3. Marytė Romanovskienė, mokytoja
 4. Inga Šimkavičiūtė -  Kukulskienė, mokytoja
 5. Irena Ulevičienė, mokytoja
 6. Janina Mikėnienė, mokytoja
 7. Stanislava Černiauskienė, mokytoja
 8. Agnė Šalnienė, mokytoja
 9. Janė Petkūnienė, neformaliojo švietimo pedagogė
 10. Jelena Kirilova, virėja
 11. Irena Milaknienė, virtuvės pagalbinė darbininkė
 12. Diana Ruolytė, valytoja
 13. Virginija Guogienė, psichologė

3 grupė

Vadovai - Rita Jusienė mokytoja, Nijolė Vainorienė mokytoja

 1.  Lucija Zlotkovskaja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja.
 2. Žydrė Šiekštelienė, logopedė
 3. Lina Gabrytė, mokytojo padėjėja
 4. Jūratė Čepulienė, mokytoja
 5. Jolanta Juknienė, mokytoja
 6. Ramunė Bankauskienė, mokytoja
 7. Vita Volskienė, mokytoja
 8. Jekaterina Matulevičienė, mokytoja
 9. Romalda Kubilienė, mokytoja
 10. Aldona Ivanova, valytoja
 11. Valda Liutkevičienė, valytoja
 12. Felicija Feiferė, neformaliojo švietimo pedagogė

4 grupė

Vadovai -  Vida Gaveikienė, mokytoja,  Giedra Umbražiūnienė mokytoja

 1. Rita Gasparevičienė, direktorė.
 2. Rimutė Koreckienė, mokytojo padėjėja.
 3. Jolanta Jurkšaitė, skaityklos vedėja.
 4. Laima Misiūnienė, mokytoja.
 5.  Sigita Pavliukevičienė, mokytoja.
 6.  Vilhelmina Urbonienė, mokytoja.
 7. Jolanta Klipčiuvienė, mokytoja.
 8. Nijolė Gudelienė, mokytoja.
 9. Michail Stachovskij, inžinierius kompiuterininkas.
 10. Danutė Maslianikienė, bibliotekos vedėja.
 11. Ina Stvolienė, mokytoja
 12. Andrėjus Podvoiskis, mokytojas

 5 grupė

Vadovai - Darius Kavšinas, mokytojas, Daiva Taluntienė, mokytoja

 1. Antanas Martinkėnas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 2. Rita Nemeikienė, soc. pedagogė
 3. Kazimir Rudoj, mokytojas
 4. Danutė Drėgvienė, mokytoja
 5. Teresė Rudaja, mokytoja
 6. Francišekas Segenis, darbininkas, santechnikas
 7. Andžela Zenkevičienė, mokytoja
 8. Alė Vasilkauskienė, vyr. virėja
 9. Valda Žitkauskienė, virėja
 10. Lina Paškevičienė, virėja
 11. Alfredas Kukulskis, kiemsargis
 12. Franc Žverelo, vairuotojas

*2017-09-15 įvyko progimnazijos darbuotojų susirinkimas, kuriame koordinatorė N. Kapačinskienė supažindino su OPKUS standartu, P1 procedūra, progimnazijos OPKUS plano tikslais, uždaviniais, veiklomis, atsakomybėmis.

*Patvirtintas budėjimo grafikas rugsėjo mėn.

RUGĖJO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

*2017-09-26 dieną programos instruktorė Elona Berniūnienė pravedė mokymus naujiems progimnazijos darbuotojams.

*2017-09-27 įvyko bendras progimnazijos tėvų susirinkimas ir kiekvienos klasės tėvų susirinkimas,  kuriuose tėvai supažindinti su OPKUS standartu ir progimnazijos smurto prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašu.

*Patvirtintas klasių valandėlių tvarkaraštis.

PUG-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS

*Įvyko po dvi OLWEUS  klasės valandėles kiekvienoje klasėje.
*Patvirtintas MSG tvarkaraštis.
*Įvyko  po vieną kiekvienos MSG susitikimą.

OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS DIEGIMO MSG SUSIRINKIMŲ GRAFIKAS

*Įvyko dvi MSG vadovų refleksijos.

*Pateikti pasiūlymai progimnazijos direktoriui dėl budėjimo tobulinimo.

*Atvykus naujam kolektyvo nariui, pakeistas MSG grupių sudėties įsakymas (2017-09-25 Nr.O-220).

*Prasidėjus projektui „Išmok plaukti“ pakeistas PUG-8 klasių susitikimų grafikas (2017-09-25 Nr.O-220.

SPALIS

*Parengtas budėjimo grafikas spalio mėn.

SPALIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

*Įvyko po vieną - dvi OLWEUS  klasės valandėles kiekvienoje klasėje.

*Parengtas informacinis OLWEUS stendas I aukšte.

*Papildytos įvairios progimnazijos erdvės vietos OLWEUS taisyklėmis.

LAPKRITIS

*Įvyko dvi MSG vadovų refleksijos.

*Pateikti pasiūlymai dėl budėjimo progimnazijos direktoriui.

*Įvyko po dvi-tris OLWEUS  klasės valandėles kiekvienoje klasėje.

*Organizuota elektroninė Olweus apklausa 3-8 klasių mokiniams pagal patvirtintą grafiką (2017-11-09 Nr.O-256).

*Parengtas budėjimo grafikas lapkričio mėn.

LAPKRIČO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

GRUODIS

*Parengtas budėjimo grafikas gruodžio mėn.

GRUODŽIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

SAUSIS

*Parengtas budėjimo grafikas sausio mėn.

SAUSIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

*Elektroninės apklausos rezultatai džiugina visą progimnazijos bendruomenę - patyčių sumažėjo beveik per pusę.

*2018-01-03 dieną įvyko koordinacinio komiteto susitikimas, per kurį instruktorė Elona Berniūnienė  pristatė elektroninės mokinių apklausos rezultatus. Po pristatymo buvo išklausyti pasiūlymai  OPKUS plano koregavimui.

*Direktoriaus įsakymu patvirtintas atnaujintas PUG-8 klasių valandėlių tvarkaraštis (2018-01-04 NR. O-03)

ATNAUJINTAS PUG-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ TVARKARAŠTIS

*Sausio 16 d. įvyko progimnazijos mokinių tarybos susirinkimas, kuriame aptarti Olweus elektroninės apklausos rezultatai, pateikti pasiūlymai OPKUS plano papildymui.

*Direktoriaus įsakymu patvirtintas OLWEUS (OPKUS) programos kokybės užtikrinimo planas (2018-01-19 NR. O-6)

OPKUS (OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO) PLANAS 2018 M.

VASARIS

*Parengtas budėjimo grafikas vasario mėn.

VASARIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

 

KOVAS

*Parengtas budėjimo grafikas kovo mėn.

KOVO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

*Vykdant Olweus PPP organizuota ilgalaikė akcija „Gero elgesio skatinimas“. Mokiniai klasių valandėlių metu diskutavo apie „karštuosius“ taškus, kuriuose galimos patyčios ir piešė piešinius motyvuojančius gerą elgesį, kabino juos mokyklos erdvėse.

*Nuo kovo 5 d., prasidėjus projektui „Išmok plaukti" ir įdarbinus naują darbuotoją, papildytos MSG ir klasių valandėlių grafikas (2018-03-0 2 Nr.O-40)

PAPILDYTOS MSG IR JŲ VADOVAI

PUG-8 KLASIŲ VALANDĖLIŲ GRAFIKAS

Veiksmo savaitė „Be patyčių“

Švenčionėlių progimnazija jau devintą kartą dalyvauja Veiksmo savaitėje „BE PATYČIŲ“.

Kovo 19 d. vyko akcija „Pasisveikinkim su šypsena“. Iš ryto mokinių tarybos nariai pasitiko mokinius su šypsenėlėmis, kurias prisegė kiekvienam sutiktam mokiniui ir mokytojui. Palinkėjo geros nuotaikos, sėkmingos dienos ir visada šypsotis.

Kovo 20 d. vyko projektas „Draugystės siena“. Visi mokiniai galėjo pasidalinti mintimis apie draugą, draugišką mokyklą ir  siūlyti vaistus nuo patyčių. Savo mintis vaikai užrašė plakatuose, kurie buvo pakabinti koridoriuje.

Kovo 21 d. mokiniai kartu su progimnazijos socialine pedagoge ir specialiąja pedagoge organizavo akciją „Padovanok šypseną ir gėlę“. Akcijos tikslas - atkreipti Švenčionėlių miestelio bendruomenės dėmesį į patyčių ir smurto problemas, paskatinti skleisti gėrį, parodyti pavyzdį kitiems ir kartu padovanoti  popierines gėles ir šypsenas žmonėms. Akcijos metu aplankėm Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro Vaikų dienos centro lankytojus ir vadovus, kultūros namų darbuotojus, seniūnijos bei bibliotekos darbuotojus. Gėlės ir šypsenos buvo padovanotos kiekvienam sutiktam Švenčionėlių miesto gyventojui ir įstaigų darbuotojams.

Kovo 22 d. aktyviausi Veiksmo savaitės mokinių tarybos nariai, muziejininkų būrelio nariai ir kiti mokiniai keliavo į Reškutėnų tradicinių amatų centrą. Išvykos tema „Draugiško Velykinio margučio marginimas ir bandelių kepimas“. Mokiniai išbandė  mūsų senolių paliktą tradicinį margučių marginimo būdą natūraliu vašku. Išgirdo įdomiausių istorijų apie šv. Velykas, šventės tradicijas, sužinojo apie margučių spalvų ir raštų reikšmes bei patys numargino gražiausius velykinius margučius, gamino, kepė ir skanavo bandeles.

Kovo 22 ir 23 dienomis progimnazijos psichologė ir LEU psichologijos magistro studijų studentė  pradinių klasių mokiniams  organizavo prevencinius renginius, kurių metu mokiniai rado savo stipriąsias savybes, kurių pagalba kūrė Draugystės žemėlapius. Proceso dramos metu mokiniams buvo galimybė įsijausti į skirtingus vaidmenis. Patys nagrinėdami konkrečias situacijas, ieškojo teisingų sprendimų. Buvo galimybė patiems įsijausti į konkrečių veikėjų padėtį ir suvaidinti patyčių auką, gynėją. Aptariant kino filmą, mokiniai buvo skatinami reikšti savo mintis, ieškoti tinkamiausių sprendimų.

Visą savaitę klasėse vyko  patyčių prevencijos Olweus programos  valandėles. Į valandėles buvo kviečiami tėveliai. Tėveliai noriai dalyvavo užsiėmimuose, diskusijose, dalinosi patirtimi, gvildeno patyčių ir smurto problemas.   Klasių valandėlių metu  aptarė,  kuriose erdvėse daugiausia vyksta patyčių ir  piešė gero elgesio skatinimo piešinius.  Piešiniai buvo pakabinti tose erdvėse.

Savaitę „Be patyčių" užbaigėme draugystės žygiuŠimtas žygių Lietuvai. Gimtieji Švenčionėliai. UAB „Maltosa“. Kartu su Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centro vaikų dienos centro vaikais ir vadovais žygiavome Švenčionėlių miesto gatvėmis į UAB „Maltosa“. „Maltosoje“ mus pasitiko,  gamyklos vadybininkė, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narė  Dovilė Žižienė. Ji papasakojo apie gamykloje gaminamą produkciją: šviesųjį ir karamelizuotą salyklą, papasakojo apie  grūdo kelią iki salyklo. Ji paminėjo, kad  gamyklos produkciją perka Baltarusija, Moldova, Lenkija, Švedija ir kt. šalys. Grįžome pavargę, tačiau pilni įspūdžių.

BALANDIS

*Parengtas budėjimo grafikas balandžio mėn.

BALANDŽIO MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

GEGUŽĖ

*Parengtas budėjimo grafikas gegužės mėn.

GEGUŽĖS MĖN. BUDĖJIMO GRAFIKAS

 

2022 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Rgs    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Archyvai